SORB®XT
váš absorbent na čistenie kontaminovaných vodných plôch a vo výrobných procesoch.

napr. v prístavoch, filtračných technológiách, čistiarňach odpadových vôd, čerpacej technike, lodnej doprave, ochrane životného prostredia a environmentálnej technológii.
Kontakt
 
Technické služby
 
PÝTAJTE SA EXPERTOV
 
Hotline:
+421 910 518 305