SORB®XT
váš absorbent na čistenie ulíc, verejnej komunikácie po nehodách alebo únikoch toxických ropných látok, čistenie mastnôt ako aj znečistenie vody, pôdy po únikoch, toxických ropných látok.

Pre koho je SORB®XT určený ?
Použiteľný pre odťahovacie služby, úrady požiarnej ochrany, pre hasičské zbory, letiská, na ochranu vodohospodárstva a civilnú ochranu. Pre obce, mestá, ozbrojené sily, integrované bezpečnostné zložky, oddelenia správy a údržby ciest, správa cestnej komunikácie.
Kontakt
 
Technické služby
 
PÝTAJTE SA EXPERTOV
 
Hotline:
+421 910 518 305