Vysoko efektívny absorbent, ako komplexné riešenie pre boj proti únikom a priesakom do prírody.

SORB®XT je 100% organický a bezpečný absorbent, ktoré sa v prípade kontaminácie vody, na cestách a na všetkých ostatných povrchoch, môže bezpečne použiť. Za niekoľko sekúnd absorbuje takmer štvornásobok svojej váhy a zbaví ošetrovaný povrch látky, ktorá sa naň dostala. Kvôli nízkej hmotnosti absorbentu je manipulácia snimi príjemne ľahká a nákladovo efektívna. Likvidácia predstavuje významnú výhodu v porovnaní s bežnými absorbentmi. SORB®XT je z hľadiska bezpečnosti, použiteľnosti a účinnosti, akreditovaný MŽP SR.

oel
Oleje a mazivá


100% absorbcia:
Ropa, surová ropa, vykurovací olej, hydraulický olej, motorové oleje, mazivá na báze oleja, rastlinné oleje, živočíšne oleje, kvapalný parafín a petrolej.

gruen
Chemikálie a emulzie

100% absorpcia:
látky na báze alkoholu, organické rozpúšťadlá, fungicídy, polyméry, terpentín, čistiaci benzín, kyseliny a zásady.

rot
Palivá a pohonné látky:

100% absorbácia:
Benzín, nafta, lodná nafta, letecký benzín.

magenta
Farby a iné látky

100% absorpcia:
Farby, laky, farbivá, lakové živice, polyesterové živice, brzdové kvapaliny, odmrazovacie a chladiace kvapaliny, hasiace peny, krv atď.

Prednosti produktu SORB®XT

 • Materiál : 100% prírodná vláknina, biologická, organická
 • sypký materiál, humusoidný s rastlinnou štruktúrou
 • Absolútne ekologický, bez vedľajších negatívnych účinkov
 • Záruka prevencie pred nehodou a bezpečnosť práce
 • Jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti
 • JEDEN produkt pre všetky oblasti použitia
 • Vyrába nemecká firma v nemeckej kvalite
 • Neabsorbuje skoro žiadnu vodu a maximálne sa koncentruje na rozliatu látku
 • Horľavý iba pri vysokej teplote (v prípade kontaminácie v závislosti od absorbovanej látky)
 • Vynikajúce vlastnosti na vlhkom podklade
 • Overená adhézia 97%
 • Celosvetová distribúcia produktov SORB®XT
 • Možnosť tepelného využitia, dobrá výhrevnosť
 • 24/7 servis
 • Nenáročnosť z hľadiska skladovania
 • 5 ročná skladovacia doba a použiteľnosť bez straty vlastností
 • Certifikát o skúške MPA (Konrolny úrad pre kontrolu materiálov)
 • Certifikát Nemeckého Spolkového ministerstva pre životné prostredie z hľadiska použitia typ I, II,III-RSF, a jadrovej bezpečnosti
 • Certifikát o skúške Total Organic Carbon
 • Antistatické výrobky
 • Dodanie a servis na Slovensku
 • Rýchle a bezproblémové dodanie

 

Kontakt
 
Technické služby
 
PÝTAJTE SA EXPERTOV
 
Hotline:
+421 910 518 305